80 let

16. 06. 2016

MĚSTO V POHYBU 2016-cvičení Sokola Šternberk


Šternberští Sokolové se jako vždy aktivně účastnili akce Město v pohybu...

Zaslal: Ondřej Coufal

Šternberští Sokolové se jako vždy aktivně účastnili akce Město v pohybu. Veřejné cvičení
Sokola se opět setkalo s velkým zájmem diváků, kteří obklopili cvičební plochu pod hlavním
podiem. Za Sokol vystoupily oddíly juda, aikida a volejbalu dívky. Cvičení bylo zaměřeno
výhradně na nejmenší děti a bylo ukázkou toho, že i čerství začátečníci získají za relativně
krátkou dobu mnoho nových pohybových dovedností. Nejmladší Sokoli cvičili s nadšením a
velkou snahou nic nepokazit a za to byli odměněni opakovaným potleskem přihlížejícího
publika. Vystoupení bylo i pozvánkou na „Den Sokolovny 4.9.2016“, kdy bude jak budova,
tak celý areál otevřený veřejnosti. Budou se konat ukázky cvičení všestrannosti a tréninků
sportovních oddílů spojených s náborem nových členů a v sokolské zahradě proběhne
slavnostní párty.

13.6.2016

(autor: Milan Duda)


Předchozí strana: 85 let
Následující strana: Sponzoři