80 let


 

Osmdesát let Sokola Šternberk

 

 

Letošní rok 2004 je velmi významný pro sokolskou tělocvičnou jednotu Sokol ve  Šternberku. Před 80. lety byla založena v ryze německém Šternberku českou menšinou. Vznik a působení sokolů (z počátku měla jednota jen 145 členů) představovaly po vzniku Československa významný impuls pro český národní život v převážně německém městě.  Obsazením našich zemí německou armádou znamenalo zrušení Sokola a všech jeho aktivit. Významnými mezníky v historii Šternberského Sokola  bylo obnovení jednoty po skončení 2. světové války a pozdější znovuzrození v roce 1990. Dnes má naše jednota 375 členů (104 mužů, 113 žen a 150 dětí a mládeže – 30 dorostenců, 20 dorostenek, 35 žáků a 65 žákyň) sdružených do 10 sportovních oddílů a 5 složek všestrannosti.Výbor T.J.  se rozhodl uspořádat k tomuto výročí velkou sokolskou akademii a slavnostní večer. Sokolská akademie se uskutečnila 23.4. v prostorách opravené sokolovny. Čtyřhodinový úspěšný program shlédlo více než 400 diváků a podílely se na něm všechny oddíly jednoty. Pro zpestření programu vystoupily i oddíly spřátelených sokolských jednot z Jívové a Velkého Týnce.  Program byl volen tak, aby ukázal na činnost jednotlivých sokolských oddílů a nesl prvky sportovního zaměření i estetiky.

 

Pro slavnostní večer, který byl uspořádán v pátek 30.4. připravil výbor v předsálí a zadní části  velkého sálu tělocvičny panely s texty a fotografiemi seznamující s historií jednoty i se současnou činností všech oddílů sokolské všestrannosti a sportovních oddílů.  Vystaveny byly též kroniky jednoty a dochované památky.

 

Slavnostní podvečer zahájil v hlavním sále sokolovny starosta T.J. Sokola Šternberk bratr Pavel Pospíšil přivítáním  všech přítomných, zvláště hostů – zástupce volejbalové komise OS ČOS br. Milana Doušu, župní delegaci v čele se starostou Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy br. Jiřím Zaoralem  a starostou města Šternberka Mgr. Petrem Skyvou.  V krátkém projevu připomněl osudy Sokola Šternberk a pak spolu se ses. Romanou Petřekovou předal ocenění  nejúspěšnějším cvičitelům, cvičencům, sportovcům a činovníkům, která jim udělil výbor jednoty. Mezi oceněnými jsou za dlouholetou a obětavou činnost ses. Anežka Kejíková, Helena Strublová, Eliška Kaštylová, br. František Štrubl, Stanislav Tesař, Jaroslav Václavík, František Kaplan a Záboj Šnýdr. Pamětní list za vynikající sportovní výsledky  obdrželi br. Tomáš Kaštyl, Aleš Kočí, Vladimír Doležel, Aleš Novák, Jan Šnýdr, ses. Veronika Mátlová, Lenka Oborná a Monika Runštuková.  Po zdravici, jež přednesli br. Jiří Zaoral a Mgr. Petr Skyva program dále pokračoval ukázkami cvičení nejlepších členů oddílu sportovní gymnastiky br. Kaštyla, Nováka a Doležela, pod vedením br. Stanislava Tesaře. Tanečním vystoupením zpestřila večer taneční skupina z T.J. Sokol Jívová a skupina Crazy  z naší  jednoty.  Velký potlesk sklidila hostující šestiletá tanečnice umělecké  gymnastiky ze Sokola Velký Týnec. Hudební vložky v programu obstarala skupina ze Základní umělecké školy a hudební skupina Nosek..

 

Speciální součástí celého programu bylo slavnostní otevření fitness centra v budově sokolovny. Nemalým nákladem 983.000,- Kč se podařilo provést rozsáhlou rekonstrukci přízemí, které doposud hygiena nedoporučovala užívat. I když se nepodařilo získat finanční prostředky z grandu Opok  Olomouckého kraje, velmi naší jednotě pomohlo Město Šternberk, které věnovalo na investici příspěvek 400.000,- Kč a patří mu tak velké poděkování. Část nákladů bylo pokryto z vlastních zdrojů a ještě stále toužebně očekáváme i na finanční pomoc z ČOS Praha.

 

Na závěr slavnostního šternberského jubilea připravili organizátoři příjemné pohoštění pro všechny přítomné.

 


 

Ve Šternberku 2.5.2004
Pavel Pospíšil
starosta T.J. Sokol Šternberk

 


Předchozí strana: 85 let
Následující strana: Sponzoři