Ke stažení

Odkaz na titulní list

zde

Odkaz na výzvu k podání nabídky

zde

Krycí list příloha

zde

Návrh smlouvy o dílo

zde

Obchodní podmínky

zde

Čestné prohlášení TKP příloh a3

zde

Čestné prohlášení TKP příloh a4

zde

Projektová dokumentace MaR

zde

Projektová dokumentace technologie

zde

Výkaz výměr MAR kotelna

zde

Kotelna Sokol Šternberk - technologie - krycí

zde

Kotelna Sokol Šternberk - technologie - výkaz

zde


Předchozí strana: Podpora sportovních oddílů