Výbor


Milan Duda Starosta
Helena Gottwaldová
Místostarosta
Zbyněk Kryl
Jednatel
Romana Petřeková
Hospodářka
Jana Šitavancová
Náčelnice
Jiří Janošík
Předseda odboru sportu
Helena Zemánková Vzdělavatel
Ivan Poč, Jiří Zemánek Členové výboru


Předchozí strana: Rezerva
Následující strana: Zápisy ze schůzí