Výbor

Starosta: Milan Duda
Místostarosta: Helena Gottwaldová
Jednatel: Zbyněk Kryl
Hospodářka: Romana Petřeková
Náčelnice: Hana Štěpánová
Předseda odboru sportu: Jiří Janošík
Vzdělavatel: Helena Zemánková
Členové výboru: Vlasta Nietschová, Jan Drešl


Virtuální prohlídka sokolovny

Budova

Gymnastický sál

Velký sál

Sál stolního tenisu